Seppänen, E.-L. og Herlin, I. (2004) “Vad är partiklar för ord? – Partikelbehandlingen i finska ordböcker från 1800-talet”, Nordiske Studier i Leksikografi, (6). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19412 (Set: 20september2021).