Lenstrup, R. (2003) “Leksikalsk materiale fra sekundære kilder og ophavsret”, Nordiske Studier i Leksikografi, (6). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19402 (Set: 25september2021).