Jónsson, J. H. (2003) “Fraseologien i forgrunnen — fraseologisk register som ledd i ordbokens tilgangsstruktur”, Nordiske Studier i Leksikografi, (6). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19397 (Set: 25september2021).