Vikør, L. (2006) “Skandinaviske lærebøker i leksikografi og leksikologi –tverrnasjonalt oversyn og vurdering”, Nordiske Studier i Leksikografi, 0(8). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19310 (Set: 4juni2020).