Wetås, Åse og Karlsen, K. E. (2010) “Internettpublikasjonar som kjelde i dokumentasjonsordbøker. Status og bruk”, Nordiske Studier i Leksikografi, (10). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19265 (Set: 28september2021).