Fjeld, R. V. og Nygaard, L. (2010) “Neologismer i norsk Kartlegging av leksikalsk språkendring før og nå”, Nordiske Studier i Leksikografi, (10). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19264 (Set: 18september2021).