Myking, J. (2010) “Har leksikografien bruk for omgrepet ’motivasjon’?”, Nordiske Studier i Leksikografi, (10). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19255 (Set: 25september2021).