Malmgren, S.-G. og Sköldberg, E. (2010) “Placeringen av idiom i ordboksartiklar. Ett mikrostrukturellt problem”, Nordiske Studier i Leksikografi, (10). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19253 (Set: 18september2021).