Hannesdóttir, A. H., Jónsson, J. H. og Tingsell, S. (2010) “Mot en begreppsbaserad isländsk och svensk fraseologisk ordbok. Reflektioner kring pragmatiska idiom”, Nordiske Studier i Leksikografi, (10). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19200 (Set: 19september2021).