Berg-Olsen, S. og Išganaitytė, E. (2010) “Grammatisk informasjon i middels store tospråklege ordbøker. Prinsipp og utfordringar på bakgrunn av arbeidet med Norsk-litauisk ordbok”, Nordiske Studier i Leksikografi, (10). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19183 (Set: 18september2021).