Andersen, G. (2010) “Halvautomatisk ekserpering av anglisismer i norsk”, Nordiske Studier i Leksikografi, (10). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19176 (Set: 27september2021).