Andersen, B. (2010) “Etablering og strukturering af database til generering af tre elektroniske monofunktionelle ”phrasal verb” ordbøger”, Nordiske Studier i Leksikografi, (10). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19171 (Set: 25september2021).