Braasch, A. (2007) “Verber med fælles syntaktiske konstruktioner og semantisk slægtskab”, Nordiske Studier i Leksikografi, (9). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19146 (Set: 25september2021).