Bäckerud, E., Nilsson, P. og Sköldberg, E. (2021) “Så används Svenska Akademiens ordböcker på nätet. Implicit och explicit feedback från användarna”, Nordiske Studier i Leksikografi, (15). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/124011 (Set: 24januar2022).