Larsson, L. (2018) “Får flickor vara vildbasare? Om könstillhörighet och genusangivelser i SAOL och hos Dalin”, Nordiske Studier i Leksikografi, (14), s. 169–177. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/117633 (Set: 12 august 2022).