Larsson, L. (2018) “Får flickor vara vildbasare? Om könstillhörighet och genusangivelser i SAOL och hos Dalin”, Nordiske Studier i Leksikografi, 0(14), s. 169-177. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/117633 (Set: 22januar2021).