Hilmisdóttir, H. og Matthíasson, M. (2018) “Natur och digitala, tvåspråkiga ordböcker: En studie av finska som sökspråk i ISLEX”, Nordiske Studier i Leksikografi, 0(14), s. 120-128. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/117626 (Set: 29februar2020).