Hannesdóttir, A. og Lyngfelt, B. (2018) “Kontrastiv konstruktionsgrammatik och tvåspråkig lexikografi. Konstruktioner och konstruktionsekvivalenter i Islex.se”, Nordiske Studier i Leksikografi, 0(14), s. 104-112. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/117623 (Set: 29februar2020).