Grønvik, O. og Ore, C.-E. (2018) “Bokmål og nynorsk samindeksert – Metaordboka som verktøy for jamføring og utforsking av ordtilfang”, Nordiske Studier i Leksikografi, 0(14), s. 87-95. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/117619 (Set: 25februar2020).