Jónsson, J. (2018) “<em>Íslenskt orðanet</em&gt;: Tekstbasert kartlegging og presentasjon av leksikalske relasjoner”, Nordiske Studier i Leksikografi, 0(14), s. 1-17. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/117610 (Set: 29februar2020).