Griškevičienė, A. og Berg-Olsen, S. (2018) “Å gå seg vill i en ordbok: seg og V+seg i tospråklige ordbøker”, Nordiske Studier i Leksikografi, 0(13), s. 327-336. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/111239 (Set: 2juni2020).