Fjeld, R. og Saidi, A. (2018) “Hvordan slippe inn i Platons hage? – Om kartlegging og dokumentasjon av norsk akademisk vokabular”, Nordiske Studier i Leksikografi, 0(13), s. 313-326. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/111238 (Set: 3april2020).