Vrieland, S. (2018) “Stamtræer og digitale etymologiske ordbøger”, Nordiske Studier i Leksikografi, 0(13), s. 251-260. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/111231 (Set: 31maj2020).