Ore, C.-E. (2018) “Gamle ordbøker og digitale utgaver”, Nordiske Studier i Leksikografi, 0(13), s. 203-216. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/111227 (Set: 30maj2020).