Hilmisdóttir, H. og Martola, N. (2018) “Flerspråkig lexikografi och obesläktade språk – erfarenheter från finska Islex”, Nordiske Studier i Leksikografi, 0(13), s. 143-153. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/111222 (Set: 3april2020).