Hansen, P. (2018) “Hvordan har netbrugernes præference for forskellige emnespecifikke ordbøger ændret sig i perioden 2006-2014?”, Nordiske Studier i Leksikografi, 0(13), s. 131-141. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/111221 (Set: 29maj2020).