Abildgaard, L., Glargaard, A. og Hansen, C. (2018) “Facebook – et nyt brugersegment for Ordbog over Dansk Talesprog”, Nordiske Studier i Leksikografi, 0(13), s. 119-130. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/111220 (Set: 27maj2020).