Eek, Øystein (2018) “Ordnett, forlaget og brukerne”, Nordiske Studier i Leksikografi, 0(13), s. 111-118. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/111219 (Set: 4juni2020).