Bjørneset, T. (2018) “LEXIN i Norge – Hva sier brukerne?”, Nordiske Studier i Leksikografi, (13), s. 89–99. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/111216 (Set: 25september2021).