Bjørneset, T. (2018) “LEXIN i Norge – Hva sier brukerne?”, Nordiske Studier i Leksikografi, 0(13), s. 89-99. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/111216 (Set: 7juni2020).