Lange, Sven, og Lars Törnqvist. 2003. “Thesarus Lex: En Ny Svensk Elektroniskt länkad Thesaurus”. Nordiske Studier I Leksikografi, nr. 6 (januar). https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19400.