Skjöldberg, Emma. 2010. “Ordning Och Reda I ordspråksförrådet? Om Struktur Och innehåll I Grubbs Penu Proverbiale (1665)”. Nordiske Studier I Leksikografi, nr. 10 (januar). https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19261.