Myking, Johan. 2010. “Har Leksikografien Bruk for Omgrepet ’motivasjon’?”. Nordiske Studier I Leksikografi, nr. 10 (januar). https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19255.