Lange, Sven. 2010. “Begreppet Början. En Begreppsstyrd undersökning Av Det Svenska ordförrådets förändring under 500 år”. Nordiske Studier I Leksikografi, nr. 10 (januar). https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19250.