Gudiksen, Asgerd, og Henrik Hovmark. 2007. “Båndoptagelser Som Kilde Til Ømålsordbogen”. Nordiske Studier I Leksikografi, nr. 9 (januar). https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19156.