Schack, Jørgen. 2018. “Perfektum Participium Og Ordklassen Adjektiver”. Nordiske Studier I Leksikografi, nr. 14 (december), 222-29. https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/117640.