Larsson, Lennart. 2018. “Får Flickor Vara Vildbasare? Om könstillhörighet Och Genusangivelser I SAOL Och Hos Dalin”. Nordiske Studier I Leksikografi, nr. 14 (december), 169-77. https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/117633.