Hannesdóttir, Anna, og Benjamin Lyngfelt. 2018. “Kontrastiv Konstruktionsgrammatik Och tvåspråkig Lexikografi. Konstruktioner Och Konstruktionsekvivalenter I Islex.Se”. Nordiske Studier I Leksikografi, nr. 14 (december), 104-12. https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/117623.