Berg-Olsen, Sturla, Knut E. Karlsen, og Dagfinn Rødningen. 2018. “Norsk Historisk Normeringsordbok”. Nordiske Studier I Leksikografi, nr. 14 (december), 47-55. https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/117613.