Jónsson, Jón. 2018. “<em>Íslenskt orðanet</Em&gt;: Tekstbasert Kartlegging Og Presentasjon Av Leksikalske Relasjoner”. Nordiske Studier I Leksikografi, nr. 14 (december), 1-17. https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/117610.