Holmer, Louise, Sven-Göran Malmgren, og Monica Martens. 2018. “SAOLhist.Se – för allmänt Och Vetenskapligt Bruk”. Nordiske Studier I Leksikografi, nr. 13 (november), 349-58. https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/111241.