ALÖSJIN, A. Grunden för projektet av en studieordbok över svenska fasta liknelser som beskriver människan. Nordiske Studier i Leksikografi, n. 12, 22 jan. 2016.