SEPPÄNEN, E.-L.; HERLIN, I. Vad är partiklar för ord? – Partikelbehandlingen i finska ordböcker från 1800-talet. Nordiske Studier i Leksikografi, [S. l.], n. 6, 2004. Disponível em: https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19412. Acesso em: 25 sep. 2021.