BÖNNEMARK, M. Danska och svenska binomiala uttryck – en jämförelse. Nordiske Studier i Leksikografi, [S. l.], n. 6, 2003. Disponível em: https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19388. Acesso em: 28 sep. 2021.