VIKØR, L. Skandinaviske lærebøker i leksikografi og leksikologi –tverrnasjonalt oversyn og vurdering. Nordiske Studier i Leksikografi, n. 8, 1 jan. 2006.