SKJÖLDBERG, E. Ordning och reda i ordspråksförrådet? Om struktur och innehåll i Grubbs Penu proverbiale (1665). Nordiske Studier i Leksikografi, [S. l.], n. 10, 2010. Disponível em: https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19261. Acesso em: 17 sep. 2021.