LANGE, S. Begreppet Början. En begreppsstyrd undersökning av det svenska ordförrådets förändring under 500 år. Nordiske Studier i Leksikografi, [S. l.], n. 10, 2010. Disponível em: https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19250. Acesso em: 27 sep. 2021.