SCHACK, J. Perfektum participium og ordklassen adjektiver. Nordiske Studier i Leksikografi, n. 14, p. 222-229, 1 dec. 2018.