ROSQVIST, B.; WENDT, B.-A. Gammalt projekt och nya resurser – SAOB:s hantering av nytillkomna elektroniska textmängder. Nordiske Studier i Leksikografi, n. 14, p. 214-221, 1 dec. 2018.