LARSSON, L. Får flickor vara vildbasare? Om könstillhörighet och genusangivelser i SAOL och hos Dalin. Nordiske Studier i Leksikografi, n. 14, p. 169-177, 1 dec. 2018.